ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่ : เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร : 032720536-9 ต่อ1609