ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่ : เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร ​ : ​ ⓿❸❷❼❷⓿❺❸❻-❾ ​ ต่อ ​ ❶❻❶⓿