ศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบิน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . มีดถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้พกพาเป็นอาวุธป้องกันตัวมาแต่สมัยโบราณ มีหลายรูปแบบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นำไปใช้ประโยชน์ทั้งใช้ตัด สับ ถาง โค่น ตัดต้นไม้ในไร่ สวน นา ทำการเกษตร แต่ด้วยกระบวนการผลิตทำมีดกว่าจะได้มาแต่ละเล่มนั้น ค่อนข้างยาก ใช้เวลานานและค่อนข้างเสี่ยงกับเปลวไฟที่ร้อนอยู่หน้าเตาขณะทำมีดและต้องตีเหล็กที่ร้อนๆ ให้ขึ้นเป็นรูปร่างที่ต้องการ ต้องใช้ความอดทนสู้ ทำให้มีช่างตีมีดแบบโบราณหลงเหลืออยูในปัจจุบันค่อนข้างลดน้อยลง บวกกับยุคปัจจุบัน มีเครื่องมืออันทันสมัยเข้ามาแทนที่ ด้วยการใช้เครื่องปั้มออกแบบ สำเร็จรูปโดยไม่ต้องใช้แรงตี ประกอบกับปัญหาการว่างงาน เนื่องจากใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการหารายได้เลี้ยงชีพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในตำบลต่าง ๆ จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และข้อจำกัดของทางเลือกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม จากการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน ได้แก่คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวนาไทย คาดการณ์ว่า คนไทยจะตกงานจากผลกระทบ "โควิด-19"  มากถึง 7 ล้านคนโดยแรงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดเป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้าง SME จึงมีความจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โดยการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อยในชุมขน เพื่อจะให้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชน และส่งเสริมอาชีพการตีมีดเหล็กลายโบราณปากบึงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

. . . นายอุเทน ไม่ล่าใคร หรือ น้าวูฟ เจ้าของบ้านมีดบิน อยู่บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ 13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของการตีมีดเหล็กลายมาหลายปี ลองผิดลองถูก เหล็กที่ใช้นั้นจะต้องทำความรู้จักเหล็กแต่ละชนิด มีโครงสร้างของเคมีอะไรบ้าง มีคาร์บอนต่างกันขนาดไหน และเหมาะที่จะทำมีดชนิดไหน เช่น เป็นมีดที่มีราคาจะมีระยะการผลิตนานหลายวัน ส่วนมีดใช้ในการเกษตรจะมีราคาถูกลงไป  อย่างบนโต๊ะที่นำมาแสดงนี้มีโชว์ขายราคาตั้งแต่ หลักร้อยไปจนถึงราคาเล่มละ 30,000 บาท มีดที่มีราคาแพงคนส่วนใหญ่จะที่นิยมซื้อไปประดับตกแต่งบ้าน 

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ขั้นตอนการตีมีด และราคาจำหน่าย จะมีหลายราคา เพราะต้องดูคุณภาพเหล็กแต่ละชนิด ที่นำมาทำมีดและใช้ระยะเวลาการทำแต่ละเล่มนานมากน้อยแค่ไหน เช่น มีดลาย ทำจากลวดสลิงใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 วันจึงจะได้มีดต่อ 1 เล่ม ขายราคาตั้งแต่ 3,900 - 9,000 บาท  ส่วนเหล็กลายเล่มเล็ก ๆ พกพาดูสวยงามขายราคาเล่มละ 2,000 บาท

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

. . . ส่วนราคาที่แพงที่สุดจะอยู่ที่เล่มละ 30,000 บาทจะมีกระบวนการทำให้มีลวดลายค่อนข้างยาก โดยขั้นตอนจะต้องหลอมแผ่นเหล็กประมาณ 40  แผ่นให้หลอมติดเข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาตัดแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เมื่อได้เป็นใบมีดแล้ว ก็จะเอามาแต่งคม แต่งรูปจะเริ่มเห็นลายปรากฏบนมีด จากนั้นนำไปชุบเพื่อเรียกลายให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะต้องคัดเลือกดูคุณภาพเหล็กแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับราคาที่ขายด้วย เช่น มีดทางการเกษตรอย่างมีดอีโต้ จะใช้เหล็กแหนบในการตี ขายอยู่เล่มละ 400-500 บาท และมีดอีกหลายรูปแบบราคาจะแตกต่างกันไป 

. . . สำหรับมีดเหล็กลายจากช่างชำนาญการแห่งบ้านปากบึง ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านลวดลายที่นับได้ว่าเป็นงานศิลปะมีลวดลายที่มีชิ้นเดียวในโลก มีกรรมวิธีการมีเผาเป็นเคล็ดลับวิชาที่ช่างได้ค้นพบขึ้นจนเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะโรงตีเหล็กของช่างเท่านั้น ตั้งแต่การเลือกเหล็ก การบิดเหล็ก จำแนกสีของเหล็ก การชุบ และกระบวนการอื่น ๆ ที่ทำให้มีดมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

. . . การจัดโครงการฝึกอบรมการตีเหล็กลายในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านอาชีพในแก่คนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และยังเป็นการปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากแนวคิดของช่างตีมีดให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์ และเสริมอาชีพในชุมชน 

อัลลบั้มภาพ