หมู่บ้านห้วยน้ำใส

. . .หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาใน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีความเป็นธรรมชาติ ทั้งวิถีชุมชน วัฒนธรรมผสมผสานไทย-มอญ และมีการขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “แม่กำปอง 2”หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนชาวไทยรามัญ หรือ ชาวมอญ อาศัยร่วมกับชาวไทยมานาน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มในเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและเดินทางมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหลังจากชุมชนแห่งนี้จัดตั้งตลาดชุมชนขึ้น เพื่อนำสินค้าเกษตร งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชน ชุดชาวมอญ อาหารท้องถิ่นชาวมอญ และของที่ระลึกมาจำหน่าย สร้างรายได้ รวมทั้งนำวิถี และวัฒนธรรมของชาวมอญมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวได้ชม

. . .โดยกิจกรรมไฮไลต์ของที่นี่คือ วัฒนธรรมการตักบาตรของชาวมอญ ซึ่งชาวมอญจะเรียกกันว่า “จู๊ดเปอป๊าด” แปลว่าตักบาตร ซึ่งจะมีทุกเช้าวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการปูเสื่อตามแนวทางเดินกลางหมู่บ้านซึ่งสร้างจากไม้ไผ่ตลอดแนว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกันใส่บาตร เมื่อถึงเวลาใส่บาตรจะมีชาวบ้านหามระฆังและตีส่งสัญญาณ จากนั้นพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสเจริญธรรม มีพระอาจารย์เอนก เจริญสุข เดินนำแถวเพื่อรับบิณฑบาตรจากนักท่องเที่ยว และญาติโยม ซึ่งในขบวนจะมีชาวมอญแบกถาด สิ่งของ เทินคนโทน้ำไว้บนหัว และข้าวปลาอาหารที่จะนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์และปิดท้ายขบวนด้วยนางรำของชาวมอญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญที่สร้างความตื่นตา สวยงาม และเรียบง่าย อีกสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมคือการมาเขียนข้อความบนป้ายไม้ไผ่ และนำไปขอพรกันที่ศาลเจ้าพ่อมเหศวร  ศาลศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน เมื่อขอพรเสร็จก็นำแผ่นไม้ที่เขียนข้อความไว้ไปผูกไว้ที่ราวไม้ไผ่หน้าศาล ชาวบ้านที่นี้ต่างกล่าวขานว่าศักดิ์สิทธิ์

. .

. . . ส่วนอีกหนึ่งจุดเมื่อเดินเข้าไปจะพบกับถนนที่สองข้างทางจะมีร้านค้าขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชุดชาวมอญ ร้านอาหาร และร้านชา กาแฟ  เป็นตลาดของชาวมอญที่จะมีอาหารพื้นถิ่นมาเปิดร้านวางแผงขายให้บรรดานักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อก่อนกลับบ้าน เช่น หมูย่างชาวมอญ ข้าวเกรียบว่าว ขนมถ้วยมอญ หอมทอด เมี่ยงคำ และของที่ระลึกต่างๆ ขณะที่จุดถ่ายภาพสวยๆมีหลากหลายมุมทั้งกำแพงรั่วไม้ไผ่ที่สร้างสองข้างทางในถนนกลางหมู่บ้าน อีกทั้งลำธารที่ไหลแทรกในหมู่บ้าน ต้นไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่น

. . . ก่อนกลับต้องไปสักการะสำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสเจริญธรรม ตั้งอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านห้วยน้ำใส มีการจำลองเจดีย์หินสีทองคล้ายพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมา และเจดีย์ทองอีกหลายองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านมอญห้วยน้ำใส หรือบ้านผาปก หรือ หมู่บ้านห้วยน้ำใส อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา โดยมีเทือกเขาตระนาวศรีเป็นแนวกั้นเขต ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร และห่างจาก อ.สวนผึ้ง 25 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ มาจากหลายภูมิภาค เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุก โดยกรมโลหกิจ, กรมทรัพยากรธรณี เหมืองแร่ผาปกค้างคาวจึงได้รับสัมปทานอาญาบัตรประกอบการทำเหมืองแร่ดีบุก ปัจจุบันบ้านมอญห้วยน้ำใสมีชาวบ้านอาศัยราว 70 หลังคาเรือน 40 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวมอญ ที่อยู่อาศัยร่วมกับชาวไทยอย่างเรียบง่ายและสงบหลังจากเที่ยวชมหมู่บ้านแล้ว สามารถแวะมาทำบุญไหว้พระที่ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ที่สำนักสงฆ์ สร้างด้วยศิลปะที่สวยงามแบบพม่า มีทั้งพระพุทธรูป เจดียพระธาตุนพเก้า และที่โดดเด่น คือ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นางอภิคณา ทองเหลือ (ผู้ใหญ่แวว)

โทร. ⓿❾❷-❷❷❾-⓿❾❽❽

นางศรีสุดา สุภาพพรชัย (แตร์)

โทร. ⓿❽❶-❾❽❶-❺❽❼⓿